CUIR FIOS GU
01851 822850
e-sgoil@gnes.net

Ceanglaichean

Chìthear an-seo far a bheil e-Sgoil air clasaichean a thabhann, air feadh Alba, thairis air na mìosan a dh'fhalbh

Sgoil Shiaboist gu Acadamaidh Hazlehead

Gàidhlig

Sgoil Shiaboist, Leòdhas, gu Acadamaidh Hazlehead, Obair Dheathain – clasaichean Gàidhlig bho AS1-5

Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil gu Sgoil Lionacleit

Gearmailtis

Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil, Barraigh, gu Sgoil Lionacleit, Beinn na Fadhla – Gearmailtis aig Sàr Àrd Ìre.

Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil gu Sgoil an Tairbeirt

Ceimigeachd

Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil, Barraigh, gu Sgoil an Tairbeirt, Na Hearadh – taic le Ceimigeachd

e-Sgoil gu Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig

Gàidhlig

e-Sgoil, Steòrnabhagh, gu Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig, Glaschu - clasaichean Gàidhlig bho AS3-5

Sgoil MhicNeacail gu Sgoil an Tairbeirt

Creideamh agus Moraltachd

Sgoil MhicNeacail, Leòdhas, gu Sgoil an Tairbeirt, Na Hearadh – Creideamh agus Moraltachd aig Àrd Ìre

e-Sgoil gu Sgoil Ùige

ceòl

e-Sgoil, Steòrnabhagh, gu Sgoil Ùige, Leòdhas – leasanan air an fhidheall. 

Sgoil MhicNeacail gu Sgoil an Tairbeirt

Ceòl

Sgoil MhicNeacail, Leòdhas, gu Sgoil an Tairbeirt, Na Hearadh – leasanan ciùil.

Tweets by eSgoil