CUIR FIOS GU
01851 822850
e-sgoil@gnes.net

Stuthan

e-Sgoil FAQ's

Ceistean Cumanta mu e-Sgoil

e-Sgoil

Aithisg neo-eisimeileach air a' chiad bhliadhna.

e-Storas

Goireasan foghlaim bho CnES

Glow

Àrainn digiteach airson ionnsachadh do dh'Alba air fad

CNES

Comhairle nan Eilean Siar, Ag Obair Còmhla Airson Nan Eilean

YASS

Tha Sgeama YASS a' toirt cothrom do sgoilearan air AS6 ann an Alba a bhith ag obair air farsaingeachd de chuspairean, aig ìre oilthigh.

Tweets by eSgoil